За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.11.2013 г.

  • 06 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги Народно Читалище Н. Й. Вапцаров - с. Малко Йонково” с местоположение УПИ XV-765, кв. 73 по плана на с. Малко Йонково, общ. Исперих

Галерия