За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3532/07.11.2013 г.

  • 06 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3532/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за медицински нестерилни изделия от готови материали” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.67 по КК на гр. Русе

Галерия