За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3536/07.11.2013 г

  • 06 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3536/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на имот 012010 в землището на с. Николово, предвиждащ промяна предназначението на земята, обособяване на четири самостоятелни имота и изграждане на жилищни сгради в новообразуваните имоти”

Галерия