За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3681/19.11.2013 г.

  • 18 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3681/19.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 042080 в землището на с. Окорш, общ. Дулово

Галерия