За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3716/21.11.2013 г.

  • 20 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3716/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ 03472.112.42 – Белинци, общ. Исперих

Галерия