За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3962/12.12.2013 г.

  • 11 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3962/12.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел 20 kV за захранване на жилищна сграда” с местоположение имот 001001 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Галерия