За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3963/12.12.2013 г.

  • 11 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3963/12.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване” с местоположение имот 021023 в землището на с. Малък Преславец и УПИ I-160, кв. 19 по плана на с. Коларово, общ. Главиница

Галерия