За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3974/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3974/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на производствени сгради и изграждане на мощност за производство на стерилни продукти чрез лиофилно сушене на концентрати (фрамицетин и тобрамицин) на територията на Биовет АД - клон Разград” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6308 по КК на гр. Разград

Галерия