За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3975/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3975/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „ИПУП-ПРЗ на УПИ X-3787 и УПИ IX-3787, кв. 41 б по плана на гр. Разград, с цел обединяването им в нов УПИ IX-3716 и отреждането му За смесено предназначение”

Галерия