За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3976/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3976/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 66425.507.321 по КК и КР на гр. Силистра”

Галерия