За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3977/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3977/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова стопанска постройка” с местоположение УПИ X-475, кв. 51 по плана на с. Подайва

Галерия