За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3979/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3979/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения в компютърна и интернет зала” с местоположение УПИ X, кв. 33 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Галерия