За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3980/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3980/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за захранване на УПИ XXXIV-382, кв. 38 по плана на с. Искра, общ. Ситово”

Галерия