За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3981/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3981/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулни наблюдателни комплекси - метални кули за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за превенция на горски пожари” с местоположение имот 000186 в землището на Ситово

Галерия