За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3982/13.12.2013 г.

  • 12 Декември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3982/13.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на Народно Читалище Христо Ботев - 1940 г., създаване на Център за регионален туризъм и експониране на местното природно и културно наследство” с местоположение ПИ и идентификатор 15031.501.460 – Главиница

Галерия