За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 01/02.01.2014 г.,

  • 01 Януари 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 01/02.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ за имоти с идентификатори 61710.504.6380 (XI-6380), 61710.504.6381 (VI-6381) и 61710.504.26 (V-26) по КК на гр. Разград”

Галерия