За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 02/02.01.2014 г.

  • 01 Януари 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 02/02.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит паркинг с 10 паркоместа и склад за търговия на едро и дребно с промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6323 по КК и КР на гр. Разград

Галерия