За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 04/02.01.2014 г.

  • 01 Януари 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 04/02.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна пристройка към жилищна сграда” с местоположение кв. 21а, п-л II-278 по плана на с. Срацимир, общ. Силистра

Галерия