За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 14/06.01.2014 г.

  • 05 Януари 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 14/06.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.492.2 (територия на транспорта) по КК на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови сгради за ремонт на локомотиви”

Галерия