За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 29/08.01.2014 г.

  • 07 Януари 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 29/08.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 103104 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Галерия