За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 729/19.03.2014 г.

  • 18 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 729/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на спортен комплекс” с местоположение част от кв. 38 по плана на с. Острово, общ. Завет

Галерия