За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 738/19.03.2014 г.

  • 18 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 738/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда /корпус 1 на бивша кожарска фабрика/ в магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.629.1.2 по КК и КР на гр. Русе

Галерия