За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 739/19.03.2014 г.

  • 18 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 739/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж в казан за изваряване на ракия и пристройка” с местоположение ПИ № 501.30 по плана на с. Юделник, община Сливо поле

Галерия