За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 755/21.03.2014 г.

  • 20 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 755/21.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 9 броя гаражи” с местоположение УПИ VI-1618, кв. 851 по плана на гр. Русе

Галерия