За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 781/25.03.2014 г.

  • 24 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 781/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Открит канал за повърхностни води, подобект към 8 класно училище в с. Голеш, община Кайнарджа” 

Галерия