За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 783/25.03.2014 г.

  • 24 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 783/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-2307, разклон с път ІІ-23 - Руйно-Яребица-Главиница” 

Галерия