За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2928/29.07.2021 г.

  • 29 Юли 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-2928/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на овощни и зеленчукови градини в с. Поройно", с местоположение ПИ 57813.10.15 по плана на с. Поройно

България в Юнеско

Галерия