За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2932/29.07.2021 г.

  • 29 Юли 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-2932/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР за ПИс идентификатор 63427.9.45 в кв. 3 по плана на кв. Долапите, гр. Русе"

България в Юнеско

Галерия