За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2933/29.07.2021 г.

  • 29 Юли 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-2933/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълнителни експозиционни площи на територията на мемориален комплекс Военно гробище 1916 гр. Тутракан", с местоположение ПИ 83524.50.12 по плана на с. Шуменци

България в Юнеско

Галерия