За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2935/29.07.2021 г.

  • 29 Юли 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-2935/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 61710.504.3491, за който е отреден УПИ III-3490, кв. 818 по плана на гр. Разград"

България в Юнеско

Галерия