За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2936/29.07.2021 г.

  • 29 Юли 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-2936/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обществено-обслужваща сграда", с местоположение УПИ XI-284, кв. 26 по плана на с. Мечка

България в Юнеско

Галерия