За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2937/29.07.2021 г.

  • 29 Юли 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-2937/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и пристройка към съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ VI-2124, кв. 37 по плана на гр. Исперих

България в Юнеско

Галерия