За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3389/01.09.2021 г.

  • 01 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3389/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПЗ на поземлени имоти с идентификатори 63427.298.72 и 63427.298.73, находящ се в местността Саръ баир, гр. Русе"

България в Юнеско

Галерия