За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3390/01.09.2021 г.

  • 01 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3390/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 51768.43.17 по КККР на с. Нисово

България в Юнеско

Галерия