За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3391/01.09.2021 г.

  • 01 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3391/01.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промишлен площадков газопровод и газификация на съществуваща котелна централа на териториата на Лубрика ООД, град Русе", с местоположение ПИ 63427.8.1324 по КК и КР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия