За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3407/02.09.2021 г.

  • 01 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3407/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ Х-259 и УПИ VI-255, кв. 24 по плана на с. Подлес, община Главиница"

България в Юнеско

Галерия