За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3408/02.09.2021 г.

  • 02 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3408/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на детска площадка и място за отдих в с. Мъдрево", с местоположение УПИ IV-за младежки дом, кв. 18 по КККР на с. Мъдрево

България в Юнеско

Галерия