За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3409/02.09.2021 г.

  • 02 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3409/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар", с местоположение ПИ 04131.406.19 по КККР на с. Бисерци

България в Юнеско

Галерия