За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3410/02.09.2021 г.

  • 02 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3410/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Отпитно кабелно захранване на VТ 5237 нa BTK EAД", с местоположение ПИ 05517.15.19 по КККР на с. Борисово

България в Юнеско

Галерия