За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3411/02.09.2021 г.

  • 02 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3411/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение от кабелна кутия, монтирана пред ПИ 63427.7.190 до нова електромерно табло, монтирано пред гараж с ид.63427.7.193.5 по плана на гр.Русе"

България в Юнеско

Галерия