За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3412/02.09.2021 г.

  • 02 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3412/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за УПИ VII-1687, кв. 112 по плана на с. Николово, обл. Русе"

България в Юнеско

Галерия