За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3516/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3516/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на технологично оборудване в съществуваща кравеферма", с местоположение ПИ 66038.188.55 по КККР на с. Секулово

България в Юнеско

Галерия