За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3517/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3517/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР за парцел II-543, 544, квартал 81 по плана на с. Балкански, общ. Разград", с местоположение УПИ II-543, 544, квартал 81 по плана на с. Балкански

България в Юнеско

Галерия