За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3518/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3518/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и монтиране на резервоар до 100 куб.м. със система за капково напоряване", с местоположение ПИ 66158.69.12 по КККР на с. Семерджиево

България в Юнеско

Галерия