За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3519/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3519/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструция на спортна площадка съм съществуващо училище", с местоположение ПИ 66665.501.73 по КККР на с. Ситово

България в Юнеско

Галерия