За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3521/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3521/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на: склад за селскостопанска продукция и инвентар и автономна фотоволтаична соларна система", с местоположение ПИ 18589.5.528 по КККР на с. Гецово

България в Юнеско

Галерия