За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3523/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3523/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Модернизация, енергийна ефективност и превенция срещу неблагоприятни условия в стопанството", с местоположение УПИ XIII-39, кв. 4 по плана на с. Бръшлен

България в Юнеско

Галерия