За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3524/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3524/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с мощност 40 kWр", с местоположение ПИ 51679.166.460 по КК и КР на с. Николово

България в Юнеско

Галерия