За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3525/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3525/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XXXII-1593, кв. 97 по плана на гр. Мартен

България в Юнеско

Галерия