За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3529/15.09.2021 г.

  • 15 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3529/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Технологична модернизация на 1 бр. сграда - "опрасване", с местоположение ПИ 51679.190.110 по КККР на с. Николово

България в Юнеско

Галерия